Asigurari de garantii contractuale Imprimare

 

Asigurarea garantiei de participare la licitatii

Prin aceasta asigurare, asiguratorul garanteaza beneficiarului indeplinirea in bune conditiuni a obligatiilor asumate de asigurat in vederea participarii la achizitiile publice de lucrari sau prestari de servicii. Aceasta acoperire se activeaza si ofera protectie beneficiarului garantiei in oricare din urmatoarele conditii:
a) cand Asiguratul isi revoca oferta dupa deschiderea oficiala a ofertelor;
b) cand Asiguratul isi revoca oferta dupa adjudecarea contractului;
c)  cand Asiguratul, desi castigator a licitatiei, nu a semnat contractul care face obiectul licitatiei in termenul prevazut in oferta/caietul de sarcini;
d) atunci cand, fiind castigator al licitatiei, nu constituie garantia de buna executie a contractului in termenul prevazut in oferta/caietul de sarcini.


Asigurarea garantiei de buna executie

Aceasta garantie reprezinta un angajament ferm si irevocabil asumat de Asigurat si Asigurator privind plata in favoarea Beneficiarului (Achizitorului) a unei despagubiri in limita sumei asigurate, in situatia in care Asiguratul nu isi indeplineste obligatiile stipulate in contract, respectiv obligatiile garantate.


Asigurarea garantiei de intretinere

Asigurarea de garantie pentru mentenanta garanteaza Beneficiarului, remedierea oricaror defectiuni sau vicii la lucrarea executata, aparute in perioada de garantie post-executie (perioada de intretinere/mentenanta), conform prevederilor contractului de baza.


Asigurarea garantiei de returnare a avansului

Asigurarea de garantie pentru restituirea avansului garanteaza Beneficiarului rambursarea sumei platite cu anticipatie printr-o cautiune a carei valoare scade proportional cu valoarea lucrarilor executate, de obicei un procent lunar fix, conform prevederilor contractului de baza.