"Petitiile/Reclamatiile formulate impotriva societatii ABC Asigurari Reasigurari S.A. si inregistrate la  Autoritatea de Supraveghere Financiara in ultimele 3 luni sunt in numar de 1. Structura acestora poate fi consultata aici, accesand pagina dedicata".