Certificare ISO PDF Imprimare


ABC Asigurari Reasigurari S.A. a obtinut, certificarea sistemului de management al calitatii in confomitate cu standardul ISO 9001:2015.

Atestarea a fost acordata de catre Organismul de certificare RINA-SIMTEX-OC (organism de certificare acreditat de RENAR).


Certificat ISO      Declaratia de politica 2018