Asigurarea bunurilor industriale Imprimare

 

In baza politei privind asigurarea bunurilor (cladiri si/sau continut) apartinand persoanelor juridice se pot asigura:

- cladirile si alte constructii (inclusiv instalatiile fixe aferente de incalzire, electrice, sanitare, ascensoare etc.);
- masinile, utilajele, instalatiile, echipamentele, motoarele, uneltele, inventarul gospodaresc, alte mijloace fixe si obiecte de inventar;
- mijloace circulante (marfurile, materiile prime si auxiliare, materialele, semifabricatele, produsele finite si alte mijloace circulante materiale).

 

In ceea ce priveste continutul se pot asigura:

- masini, utilaje, echipamente, agregate, alte mijloace fixe si obiecte de inventar;
- mijloace circulante.